International Youth Exchanges

EN    //poniżej wersja polska ;)//
Youth exchanges allow groups of young people (aged 13 to 30) from different countries to meet and live together for up to 21 days. During a youth exchange, participants work together on a chosen topic through a mix of workshops, exercises, debates, role-plays, simulations, outdoor activities etc. designed and prepared by them before the exchange. The exchange involves maximum of 60 participants.

Youth Exchanges allow young people to: develop competences; become aware of socially relevant topics/thematic areas; discover new cultures, habits and life-styles, mainly through peer-learning; strengthen values like solidarity, democracy, friendship,etc. The learning process in Youth Exchanges is triggered by methods of non-formal education. Youth Exchanges are based on a transnational cooperation between two or more participating organisations from different countries within and outside the European Union. According to the number of countries involved, a Youth Exchange can be bilateral, trilateral or multilateral.

PL
Wymiana młodzieży to spotkanie, co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Projekty mogą być poświęcone dowolnemu tematowi. W międzynarodowej wymianie może uczestniczyć młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem UE. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Wymiana może trwać od 5 do 21 dni.

Na naszych stronach możesz zobaczyć zrealizowane wymiany.